Marta Pirnat-Greenberg


Marta Pirnat-Greenberg
  • Emertia Lecturer

Contact Info


Education

B.A. in Slovene language and literature with specialization in linguistics and language pedagogy, University of Ljubljana, 1982, Ljubljana, Slovenia

Selected Publications

2012 book: Colloquial Slovene. A Complete Language Course. New Edition. London: Routledge.

2015 web-based materials: Supplementary Materials for Reading Svašta u mojoj glavi, a story by Miro Gavran. [Bosnian/Croatian/Serbian shareable teaching materials.]

2004 web-based materials: (NE)Sigurni u cestovnom prometu. [(Un)Safe on the Road] [Bosnian/Croatian/Serbian shareable teaching materials.]

1996 print materials: Povej naprej. Priročnik metodičnih dejavnosti za pouk slovenščine kot drugega/tujega jezika. [A Collection of Activities for Teaching Slovene as a Second/Foreign Language.] Marja Bešter and Ljubica Černivec, eds. Ljubljana: Filozofska fakulteta. [5 activities.]

Selected publications, translations

2007 translations (articles): Slovene Poets and Writers of the Slovene Academy. Ed. by Drago Jančar and Kajetan Kovič. Ljubljana: SAZU.

2007 review: Andreja Markovič, Danuša Škapin, Katarina Rigler Šilc, Špela Kajič Kmetič. Slovenska beseda v živo: učbenik za začetni tečaj slovenščne kot drugega/tujega jezika. Andreja Markovič, Vesna Halužan, Mateja Pezdirc Bartol, Danuša Škapin, Gita Vuga. S slovenščino nimam težav: učbenik za kratke tečaje slovenščine: nadaljevalna stopnja. Nataša Pirih Svetina, Andreja Ponikvar. A, B, C ... 1, 2, 3, gremo ... Učbenik za začetnike na kratkih tečajih slovenščine kot drugega/tujega jezika. Andreja Markovič, Danuša Škapin, Mihaela Knez, Nina Šoba. Slovenska beseda v živo 2. Učbenik za nadaljevalni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika (pdf).Slovene Studies 30.

2007 essay: Študent naj bo na ameriškem kolidžu. [Getting into American College.] Dialogi (Maribor) 43

2004 review: Andrea Albretti. Colloquial SloveneSlavic and East European Journal 48.2.

Grants & Other Funded Activity

European Studies Consortium (University of Minnesota), CARLA summer institute workshop “Developing Materials for Less Commonly Taught Languages”; Slovene Ministry of Culture Grant for translation; American Council of Learned Societies Grants for teaching Slovene; Fulbright Fellowship (Yale); ZAMTES [Slovene Commission for International Technical Cooperation] grant (Charles University, Prague); Prešernova nagrada [Prešeren Award].